Pomoc

Jak rozwiązywać quizy?

Po przejściu na stronę konkretnego quizu twoim oczom ukaże się tytuł i opis, dzięki którym rozpoznasz tematykę i dowiesz się, jakich udzielać odpowiedzi. Poniżej znajdziesz przycisk Rozpocznij quiz. Jego kliknięcie spowoduje włączenie zegara i pokazanie treści quizu wraz z polem tekstowym, służącym do wpisywania odpowiedzi. W pole to należy wpisywać wszystkie odpowiedzi. Na przykład w quizie, w którym należy wymienić kraje należące do Unii Europejskiej, wpisuj w nie kolejne nazwy państw. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi zostanie ona przeniesiona do tabeli wyników, a pole na odpowiedź zostanie wyczyszczone, aby umożliwić ci wpisywanie kolejnych nazw. Odpowiedzi nie muszą być podawane w żadnej konkretnej kolejności, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Czas pozostały do zakończenia quizu oraz ilość poprawnych odpowiedzi będą widoczne pod polem tekstowym. Znajdziesz tam również przycisk zakończenia quizu, z którego możesz skorzystać, aby przerwać rozwiązywanie wcześniej i zobaczyć nieodgadnięte odpowiedzi.

W zależności od rodzaju quizu w tabeli widocznej po kliknięciu przycisku rozpoczęcia ukażą się grafiki bądź tekst, który stanowić będą podpowiedzi bądź dodatkowe pola pomocnicze. Mogą to być np. okładki albumów przy quizie polegającym na wypisaniu tytułów płyt bądź liczba zdobytych mistrzostw w quizie, w którym należy wymienić wszystkie drużyny ligi angielskiej. W niektórych quizach, np. polegającym na podaniu wszystkim państw Afryki, pola pomocnicze są niepotrzebne, dlatego zobaczysz jedynie liczebniki porządkowe, obok których pojawią się kolejno wpisywanie przez ciebie odpowiedzi.

Wpisując odpowiedzi, nie musisz używać polskich znaków diakrytycznych – odpowiedzi bez nich i tak zostaną zaakceptowane. Nie jest także ważna wielkość liter.

Jak stworzyć własny quiz?

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu Quizmaniak może w łatwy sposób tworzyć własne quizy tekstowe i udostępniać je innym do rozwiązania. W celu utworzenia nowego quizu przejdź do strony http://quizmaniak.pl/create. Za jej pomocą ustalisz podstawowe informacje dotyczące tworzonego przez ciebie quizu. Znajdziesz tam do wypełnienia następujące pola:

 • Tytuł – powinien być zwięzły i odzwierciedlać temat quizu, np. Państwa Afryki, Drużyny ligi angielskiej, Filmy sensacyjne na podstawie aktora itp.
 • Opis – jest to pole nieobowiązkowe, lecz zachęcamy do jego wypełnienia krótką instrukcją, która wyjaśni użytkownikom, co powinni wpisywać jako odpowiedzi.
 • Kategoria – wybierz kategorię, która najlepiej odpowiada tematyce quizu.
 • Czas – czas w minutach na rozwiązanie quizu. Zalecamy taki dobór czasu, aby rozwiązanie quizu w całości było w jego ramach wykonalne, lecz jednocześnie nie było zbyt łatwe. Zarówno wybór 1 minuty na quiz złożony z 30 odpowiedzi, jak i 10 minut na quiz z 10 odpowiedziami nie będą dobrymi wartościami.
 • Pole odpowiedzi – pole to jest nagłówkiem tabeli, w której widoczne będą odgadnięte odpowiedzi. Powinno być ono krótkie i konkretne, np. tytuł filmu, nazwa zespołu, kraj, rok itp.
 • Pole pomocnicze – istnieje możliwość stworzenia pola dodatkowego, które ukaże się w tabeli odgadywanych odpowiedzi obok nich. Pole to możne stanowić pewną podpowiedź dla rozwiązujących lub być dodatkową informacją, np. w quizie o filmach konkretnego reżysera dla pola odpowiedzi tytuł filmu można podać rok produkcji jako dodatkową informację. Jeśli nie chcesz dodawać żadnego pola pomocniczego, pozostaw to pole puste.
  Uwaga! W późniejszym czasie możesz zmienić nazwę pola pomocniczego, lecz nie możesz go dodać do utworzonego wcześniej quizu bez tego pola lub usunąć z quizu, w którym pole wcześniej zostało określone.
 • Wymuś zachowanie kolejności – domyślnie w naszych quizach odpowiedzi nie muszą być podawane w konkretnej kolejności. Jeśli jednak chcesz wymusić zachowanie kolejności, np. aby rozwiązujący podawali nazwy planet kolejno, począwszy od najbliższej słońca, zaznacz to pole. Opcję tę można zmienić w późniejszym czasie.

Po wypełnieniu wszystkich pól, kliknij przycisk Utwórz quiz, który zakończy proces tworzenia informacji podstawowych i przeniesie cię do strony, w której zdefiniujesz zawartość quizu. Tworzenie zawartości quizu polega na dodawaniu kolejnych odpowiedzi, które będą odgadywane przez rozwiązujących. W zależności od tego, czy zdefiniowano pole pomocnicze, przy tworzeniu nowej odpowiedzi możesz podać 2 lub 3 informacje:

 • Odpowiedź – w tym polu należy wpisywać akceptowalne odpowiedzi, które będą mogli odgadywać rozwiązujący. Możesz dodać więcej niż jedną odpowiedź jako pojedynczy element quizu, oddzielając je od siebie za pomocą pionowej kreski | . Przykład: w quizie dotyczącym państw świata, chcesz aby jedną z odpowiedzi były Stany Zjednoczone. Wiesz jednak, że wiele osób może odpowiadać, wpisując USA, co również powinno być akceptowane. W tym przypadku wpisz w pole odpowiedzi: Stany Zjednoczone|USA, dzięki czemu obie odpowiedzi będą uznawane.
  Uwaga! Nie wpisuj w pole odpowiedzi wielu różnych nazw, które powinny być pojedynczymi elementami quizu, np. w quizie dotyczącym państw odpowiedzi Rosja, Meksyk i Brazylia powinny być wprowadzone jako 3 osobne elementy, nie zaś jako Rosja|Meksyk|Brazylia w jedno pole odpowiedzi.
 • Odpowiedź oficjalna – jest to odpowiedź, która wyświetli się rozwiązującym po wpisaniu jednej z akceptowalnych odpowiedzi. W przypadku, gdy podasz więcej niż jedną możliwą odpowiedź, konieczne jest podanie jednej odpowiedzi oficjalnej, która wyświetli się rozwiązującym. Odpowiedź taką możesz również podać, jeśli chcesz, aby tekst pokazujący się rozwiązującym był inny niż wpisany w polu odpowiedź, np. w quizie dotyczącym państw możesz wpisać Stany Zjednoczone|USA w pole odpowiedzi, zaś jako oficjalną odpowiedź podać Stany Zjednoczone – nazwa ta będzie wyświetlana w tabeli odpowiedzi nawet wówczas, gdy rozwiązujący odgadnie to państwo przez wpisanie USA. Podobnie, wpisując w pole odpowiedzi Polska, możesz jako odpowiedź oficjalną wpisać Rzeczpospolita Polska. Odpowiedź oficjalna może być tylko jedna. W przypadku, gdy odpowiedź oficjalna pokrywa się z odpowiedzią, np. dla państwa Brazylia obie odpowiedzi są takie same, zaznacz pole pomiń, a tekst odpowiedzi oficjalnej zostanie automatycznie pobrany z pola odpowiedzi. Pamiętaj, aby nie pozostawiać pola odpowiedzi oficjalnej pustego, gdyż właśnie ten tekst wyświetlać się będzie rozwiązującym, gdy odgadną daną odpowiedź.
 • Pole pomocnicze – jeśli określono pole pomocnicze przy tworzeniu quizu, w kreatorze treści pojawi się dodatkowe pole na tekst pomocniczy do każdej odpowiedzi.

Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Dodaj, aby umieścić nową odpowiedź na liście zawartości quizu. Wszystkie wprowadzone przez ciebie odpowiedzi będą widoczne w tabeli zatytułowanej Zawartość quizu. Możesz je edytować lub usuwać, wykorzystując dostępne przyciski. Możesz również zmienić kolejność odpowiedzi, korzystając z przycisku Zmień kolejność widocznego na dole strony.

W momencie dodawania nowych elementów quiz nie jest jeszcze widoczny dla rozwiązujących – informuje cię o tym czerwony napis widoczny w górnej części strony. Po dodaniu wszystkich odpowiedzi, gdy quiz jest skończony, kliknij przycisk Opublikuj quiz, aby udostępnić go innym. W tej chwili quiz stworzony przez ciebie będzie już dostępny dla rozwiązujących.

Jak edytować quiz?

W każdej chwili masz możliwość edycji dodanych przez siebie quizów – zarówno informacji podstawowych, jak i jego zawartości. W tym celu zaloguj się i przejdź na stronę swojego profilu http://quizmaniak.pl/profile. W zakładce Moje quizy znajduje się lista dodanych przez ciebie quizów wraz z ich statusem (opublikowany/nieopublikowany). Obok każdego tytułu znajduje się odnośnik do strony edycji. Jego kliknięcie przeniesie cię do miejsca, w którym możesz zmienić informacje podstawowe o quizie. Po edytowaniu wybranych wartości kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby zostały one wprowadzone. Na dole tej strony znajduje się także przycisk Edytuj zawartość quizu, który pozwoli cię na edycję zawartości - dodawanie, edycję i usuwanie odpowiedzi.